Blok Muafiyet Yasası

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER VE BU DEĞİŞİKLİKLERİN BAĞIMSIZ SERVİSLERE GETİRİLERİ

01.01.2007 Tarihinde yüyürlüğe giren 2005/4 Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalar ve Uyumlu Eylemlere İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği, otomobil distribütörlüğü ve yetkili servis anlaşmaları alanında yeni hukuki çerçeveyi oluşturmaktadır. Satış sonrası faaliyetlerine ilişkin önemli hükümlerde içermekte olan bu yeni uygulamanın aacı satış sonrası servis işlemlerinde daha fazla rekabet yaratmak ve bunu otomobil yedek parça tedarik piyasasına yansıtmaktır. Yasa böylelikle otomobil sahiplerinin otomobillerini istedikleri tamircide ve rekabete tabi fiyatlarla bakım ve tamir hakkını korumayı amaçlamaktadır. 

Soru: Peki ama bu durumda garantiler ne olacak? 

Cevap: Temel ilkeye göre kim zarar verirse zararı o tazmin eder. Bu bir ürün veya hizmet için bir genel sorumluluk ilkesidir. Satıcı veya imalatçı bir aracın müşteriye satıldığı an o araçta mevcut olan kusurlardan sorumludurlar. Bir bağımsız servis iyi yapmadığı bir işten ve satış sonrası hizmetleri kapsamında kullanılan yedek parçalardan sorumludur. 

Soru: Bagımsız sevislerin aracın normal garanti dönemi içersinde bakım yapma ve tamir etme hakları varmıdır? 

Cevap: Araç üreticilerinin, yasalara aykırı olarak, araç sahibinin garanti haklarının verilmesini bakım ve tamir işlerininin sadece kendi yetkili servisleri tarafından yapılması veya sadece araç üreticisinin markasını taşıyan yedek parçalar kullanma şartına bağlama hakkına sahip değillerdir. Dolayısı ile araç sahipleri diledikleri bağımsız servislerde bu işlemlerini yaptırma hakkına sahiptirler. 

Soru: Tüketici arcını bağımsız bir servise bırakırsa garanti hakkını kaybetme tehlikesi ile karşılaşılabilirmi? 

Cevap: 2005/4 Grup muafiyeti tebliği aracın noral bir bakımını veya tamirini bağımsız bir servise yaptırdığı için tüketicinin araç üreticisine karşı garanti hakkını kaybetmeyeceğini belirtmektedir. Örneğin ; aracın yağının bağımsız bir serviste değiştiilmesi nedeniyle araç üreticisi genel olarak garantiyi reddedemez. Bozuk role veya otomatik kapı camı değişimi buna öenek olabilir. Buna karşın, zarar bağımsız servisin bozuk parça kullanması veya ihmalkar çalışmasından kaynaklanıyor ise, durumun sorumlusu bağımsız servistir ve işi yapan kişinin ürüne ilişkin yasal sorumluluları üstlenmesi gerekir. 

Soru: Bir araç üreticisinin yasal garanti yükümlülüklerini veya diğer garanti haklarını sadece kendi yetkili servis ağında kendisinin tedarik ettiği yedek parçaları kullanarak bakım ve tamir koşuluna bağlama hakkı varmıdır? 

Cevap: Araç üreticileri verecekeri garantileri, verilen servis hizmetlerinin sadece kendi yetkili servisleri tarafından verilmiş olması veya sadece kendi yedek parçaları ile yapılmış olmasına bağlayamazlar. Aksi takdirde, araç sahiplerinin araçlarını istedikleri servislerde tamir ettirme özgürlüklerini zedelemiş olurlar.